Členství ve FAČR pro rok 2013

 

V loňském roce jsme platili za členství 50 Kč, letošní rok - viz výňatek z metodického pokynu. Prosím tedy všechny hráče, fanoušky i funkcionáře o zaplacení. Výběr provedou u mládeže trenéři, u A mužstva Martin Preisler - a to nejpozději do 31.1.2013. Poté se uskuteční hromadná platba. Po tomto datu si každý hradí poplatek samostatně.

KDO NEMÁ REGISTRAČNÍ PRŮKAZ S ID ČÍSLEM, ALE POUZE S RODNÝM ČÍSLEM, MUSÍ DONÉST NOVOU PRŮKAZOVOU FOTOGRAFII - DOJDE K HROMADNÉ VÝMĚNĚ REGISTRAČNÍCH PRŮKAZŮ - PLATÍ STEJNÉ POKYNY JAKO PŘI VÝBĚRU POPLATKŮ

Členství pro rok 2013

 

 1. Platba členského příspěvku za mládež je stanovena ve výši 100,- Kč. Za mládež  jsou považovány osoby roku narození 1995 a mladší.
 2. Platba členského příspěvku za dospělého je ve výši 200,- Kč.

Stávající člen

 

Dne 1.1.2013 dojde k obnovení členské databáze vymazáním všech chybných či nespárovaných přihlášek (červení). Následně převedeme do veřejné databáze všechny aktivní členy FAČR (zelené). Členové aktivní v roce 2012 (zelení) budou až do uhrazení členského příspěvku za rok 2013 – aktivní, ale čekající na platbu (šedivý).

Způsob úhrady na rok 2013

 1. Teprve od 1.1.2013 je možné zasílat členské příspěvky pro rok 2013 na účet 369 000 369/0800.
 2. Úhrada členského příspěvku za jednotlivce – variabilním symbolem je jeho RČ
 3. Úhrada členského příspěvku za více členů najednou (hromadná platba)  – variabilním symbolem je námi vygenerovaný VS – aplikace na portálu členství.
 4. Příspěvky u stávajících členů musí být uhrazeny nejpozději do 28.2.2013 na účet 369 000 369/0800.

Zánik (zrušení) členství v závislosti na úhradě členských příspěvků

 1. Členský příspěvek je každý člen FAČR povinen uhradit za jednotlivce a nebo prostřednictvím hromadné platby (vygenerování  VS na portálu členství),  a to poukázáním příslušné částky na zvláštní účet FAČR č. 369000369/0800, a to nejpozději do 28.2.2013.
 2. V případě, že člen FAČR  neuhradí členský příspěvek do 28.2.2013, bude vyzván k úhradě v termínu do 31. 3. 2013 – výzva prostřednictvím portálu členství (od 1.3.2013).
 3. V termínu od 1.1.2013 do 31.3.2013 bude stávající člen do doby uhrazení členského příspěvku (šedivý).
 4. Pokud člen příspěvek neuhradí do 31.3.2013, zaniká jeho členství ve FAČR a od 1.4.2013 bude z veřejné databáze vymazán.
 5. Osoby, kterým zaniklo členství dle bodu 4 budou v případě dalšího zájmu o členství ve FAČR muset podat novou přihlášku za člena FAČR

STAV FOTOGRAFIÍ A ZAPLACENÝCH POPLATKŮ K 7.2.2013

 

Příjmení

Jméno

rok nar.

foto

poplatek FAČR 100 Kč

Adámek

Jakub

2001

X

X

Bušek

Michal

2000

X

X

Bušek

Tomáš

1995

X

X

Červinka

Jakub

2003

X

 

Duchoslav

Jan

1997

X

 

Duchoslav

Vojtěch

2000

X

X

Himl

Adam

2004

X

 

Hron

Zdenek

2000

X

X

Janoušek

Filip

2002

X

 

Kárník

Kryštof

2000

X

X

Kowalski

Dominik

1999

 

X

Krajč

Dominik

2003

X

 

Krajč

Ondřej

2003

X

 

Krůta

Jaromír

2003

 

 

Kučera

Adam

2003

X

 

Kušniarik

Matouš

2002

X

 

Kvídová

Karolína

2000

 

X

Oplt

Tomáš

2003

X

 

Pasovský

Jan

2006

X

 

Plicka

Lukáš

1996

X

 

Pokorný

Vojta

2003

X

 

Prodan

Taras

1999

 

 

Semerák

Tobiáš

2003

X

 

Slavíková

Radka

1998

 

 

Sosnovec

Šimon

2005

 

 

Sovany

Andrea

2001

X

X

Staněk

Jakub

2002

X

 

Strnad

Šimon

2003

X

 

Šámal

David

2001

X

X

Štráchal

Radek

2001

X

X

Štráchal

Matěj

2003

X

 

Terziev

Jakub

2000

X

X

Tůma

Aleš

2004

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmení

Jméno

rok nar.

foto

poplatek FAČR 200 Kč

Adámek

Jiří

1977

-

X

Beran

Tomáš

1993

X

X

Brabec

Martin

1963

-

X

Brodský

Miroslav

1968

X

X

Březina

Marek

1983

X

X

Bušek

Vojtěch

1991

X

X

Holec

Petr

1982

X

X

John

Bořivoj

1954

-

X

Kaňovský

Milan

1984

X

X

Karda

Tomáš

1975

X

X

Karlík

Štěpán

1979

X

X

Kouba

Petr

1968

-

X

Lenc

Jaroslav

1977

X

X

Machka

Lukáš

1992

X

 

Pasovský

Michal

1977

-

X

Pochman

Luboš

1979

X

X

Preisler

Martin

1967

X

X

Prejzek

Tomáš

1986

X

X

Priatka

Martin

1993

 

 

Rampouch

Ladislav

1985

X

X

Shánil

Marek

1992

X

X

Stránský

Václav

1993

X

X

Svoboda

Jiří

1978

 

X

Štráchal

Jiří

1977

X

X

Temiak

Karel

1989

 

X

Temiak

Lukáš

1992

X

X

Terziev

Martin

1974

X

X

Vítovec

Michal

1979

X

X