HISTORIE

Fotbalový klub Sokol Tišice byl založen v roce 1933

Převzato z obecní kroniky:

 

1965

 

Protože dosavadní sportovní hřiště „Na dolíčku“ – po výstavbě družstevního kravína v sousedství – nevyhovuje z hygienických důvodů a také proto, že na dosavadním hřišti jsou plánovány závlahové přístřešky nového zavlažovacího systému, bylo přikročeno v r. 1965 k vybudování nového sportoviště a to ve středu všech 3 obcí na pozemcích v blízkosti sokolského hřiště. V hrubém zdivu byly postaveny šatny pro hráče, kabiny pro rozhodčí, toalety, umývárny, navezena hlína pro úpravu terénu. Investice v této akci „Z“ činily 40.000 Kčs, občané odpracovali 2.077 hodin a hodnota díla byla odhadnuta na 110.000 Kčs. V začatých pracích bude usilovně pokračováno  v příštím roce.

 

1966

 

Letos byly skončeny práce na výstavbě kabin pro oddíl kopané Sokola Tišice. Provedeny natěračské práce a zavedeno elektrické osvětlení. Celá stavba je velmi pěkná a účelná. Je na sportovcích a zejména mládeži, aby si vybudovaného díla vážili a úmyslně je nepoškozovali. Plocha budoucího sportoviště byla upravena a oseta  trávníkem, aby v příštím roce mohla na něm býti zahájena činnost.

 

1967

 

V neděli 10.září 1967 prožívali funkcionáři, členové a příznivci kopané Sokola Tišice radostný den. Od předsedy MNV Václava Zemana převzali nové travnaté hřiště s kabinami vybavenými technickým zařízením (tekoucí voda, sprchy, rozhlasová aparatura, bufet) Při slavnostním sportovním dnu byla oceněna houževnatá a neumdlévající práce předsedy MNV Václava Zemana , který byl duší celého podniku. Musel zápasit s nedostatkem materiálu, řemeslníků, brigádníků. Na hřišti bylo odpracováno celkem 2192 brigádnických hodin. Z dobrovolných pracovníků je třeba zvláště vyzvednout práci Františka Růžičky a Karla Víta z Tišic. Fotbalisté tak dostali k 35. výročí oddílu kopané v naší obci dar, který závidí leckterá obec na okresu

 

1973

 

Oddíl kopané místní TJ Sokol oslavil letos 40 let závodní činnosti. Byl uspořádán pod patronací MNV pohárový turnaj dorostu za účasti družtev Spolany Neratovice, Labského Kostelce, Libiše a domácího oddílu. Vítěznému družstvu byl předán krásný pohár věnovaný MNV v Tišicích. V rámci oslav bylo ještě sehráno přátelské utkání mezi naší bývalou starou gardou a okresní XI. Mělník, která byla složena ze staré gardy oddílu Obříství. Po utkání byla uspořádána slavnostní večeře, kde bylo mnoho vzpomínání – na těžké začátky, slavné roky, kdy oddíl bojoval v 1.B třídě a hovořeno s uznáním o nevšední podpoře dnešní lidosprávy. Bylo opravdu nač vzpomínat. Na výroční schůzi TJ Sokol předal zástupce OV ČTO s.Pech – k tomuto jubileu – pamětní medaili  ÚV ČSTV těmto soudruhům: Josefu Pejchovi, Karlu Vítovi a Miroslavu Brodskému. Čestný odznak obdržel trenér žáků Josef Novák a Josef Vít. Čestný diplom byl předán Jiřímu Müllerovi, Pavlu Čermákovi a Jiřímu Kaslovi. Také předseda MNV Václav Zeman s uznáním hovořil o práci sportovců a ocenil zejména ty, kteří se významě podíleli na výstavbě nového sportovního hřiště. Odpracovali na něm 1580 brigádnických hodin. Nejlepší pracovníky pak odměnil knihami. Byli to Radek Šebek, Antonín Veselý, František Černý, František Růžička, Jiří Svoboda, František Pasovský, Miloslav Brodský, Karel Vít, Jiří Kasl, Miroslav Brodský a Pavel Čermák. Tělovýchovná jednota pak předala svému nejzasloužilejšímu a dlouholetému pracovníku kopané Karlu Vítovi dárkový koš – za velkého potlesku přítomných. Byly to hezké chvíle našich sportovců.

 

1978

 

Bývá zvykem při oslavách výročí založení našich spolků vyzvedávat jenom klady a úspěchy organizace, oslavovat a odměňovat dobré funkcionáře, ale skromňoučce se zabývat nedostatky v práci společenské organizace. A proto velmi sympaticky působilo na mne i na přítomné zástupce lidosprávy a ostatní hosty jednání slavnostní schůze oddílu kopané TJ Sokol Tišice, konané 4. února 1978. Od předsednického stolu to „hřmělo“ od samého počátku neúprosnými slovy kritiky do vlastních řad. Už v referátu předsedy oddílu s.Kramář adresně uvedl, kteří členové výboru neplnili své úkoly, kriticky zhodnotil neuspokojivé umístění družstev v soutěžích a zejména pranýřoval počet žlutých karet daných hráčům za přestupky při hře: v jarní soutěži 8, v nové soutěži 5 karet. K této otázce se vyslovil v diskuzi nestor naší kopané s.Karel Vít. Žádal přísnější měřítko nového výboru k přestupkům hráčů. Upozornil na poškozování zařízení na hřišti naší mládeží a o nutnosti zjednat nápravu. S.Šebek žádal zlepšit organizaci dobrovolných brigád. Předseda TJ Sokol s.Frant.Veselý pak uvedl na správnou míru polemiku o vztahu výboru jednoty k oddílu kopané. Ventilovány byly starosti s autobusem, sekáním trávy (časté poruch motorové sekačky), se zaléváním hřiště, praním prádla atp. Projednáván problém, jak zvýšit návštěvnost na hřišti. Karel Fabián pak zavzpomínal, jak se před 45 roky u nás s kopanou začínalo a konstatoval, co dnešní mládeži chybí: dřívější  elán, jaký měli tehdejší sportovci. A že kritická slova se neminula účinkem, ukázal závěr roku, kdy krajský tisk přinesl obšírný a přitom pochvalný článek o sportovcích v Tišicích i o práci tělovýchovné jednoty. Také postavení fotbalistů v okresní soutěži se zlepšilo: na podzim r.1978 skončili na 2. místě.

 

1979

 

K významnému jubileu (60. výročí založení tělovýchovné jednoty Sokol Tišice – pozn. autora) dali nejhezčí dárek naši fotbalisté. Oddíl kopané zvítězil v okresním přeboru mělnického okresu a to takovým způsobem (jak psal okresní tisk) po výkonu, jaký nemá historie této soutěže pamětníka: na jaře ani jedno utkání neprohrál a měl 2. nejlepší útok, který nastřílel soupeřům 63 branek. Ve vítězném tažení pokračovali naši fotbalisté i v krajském přeboru středočeských 1.B tříd. Náš oddíl kopané se stal králem v podzimní části krajské soutěže skupiny C. Krajský list – deník Svoboda – to komentoval, že vítězství toto málokdo čekal a že toto prvenství vyniká o to více, že bylo dosaženo mezi takovými velikány (ve srovnání co do velikosti a tradice), jako jsou bezesporu Stará Boleslav, Bakov, Český Brod, mělnická záloha nebo Krchleby. V jubilejním roce se z iniciativy předsedy jednoty Frant. Veselého a výboru jednoty naplno rozběhla přístavba tělocvičny na sportovním hřišti, která má rozměr 10 x 12 m a je v hrubém zdivu dokončena.

 

1980

 

Dorostenci oddílu kopané se v okresním přeboru umístili na 1. místě. Vedl je Karel Valska a Jiří Veselý

 

1983

 

Vlajkosláva, opravené oplocení hřiště, nové nátěry a zábradlí a vzorně upravená hrací plocha s trávníkem, který vzbuzuje obdiv, vítala ve dnech 6.-7. srpna účastníky oslav 50. výročí vzniku kopané v naší obci. V sobotním utkání stará garda tišivých podlehla sice mladším hráčům patronátního závodu SZP Tišice 6:8, ale bývalí hráči ukázali, že z fotbalového umění mnoho nezapomněli. Organizačně dobře připraveného turnaje se v neděli zúčastnila tato družstva: nováček středočeského přeboru TJ Sokol Zápy, účastníci středočeské 1.A třídy TJ TDV Mělník-Pšovka, TJ Sokol Libiš a TJ Sokol Tišice. V dopoledních utkáních zvítězili domácí nad Pšovkou 4:3 a Zápy nad Libiší 2:0. Odpoledne v boji o 3. a 4. místo po nerozhodném výsledku zvítězila v penaltovém souboji Libiš nad Pšovkou. Také ve finálovém utkání o 1. a 2. místo došlo po remíze ke střílení pokutových kopů. Šťastnější byly Zápy – zvítězily nad Tišicemi a staly se vítězi celého turnaje. Všechna družstva obdržela diplomy a broušené vázy. Čestné uznání a věcné dary od výboru TJ Sokol Tišice a od oddílu kopané obdržel nestor zdejší kopané Karel Vít, nositel zlatého odznaku Čs. fotbalového svazu, a sice za 50 letou neúnavnou práci pro tišickou kopanou. Oslava měla velmi pěknou účast zdejších i okolních fanoušků, o jejichž občerstvení se postaraly 2 stánky, obětavě obsluhované členy oddílu kopané. Naši fotbalisté se ovšem odměnili pěkným umístěním v podzimní části krajské soutěže 1.A třídy – oddělení C, kde skončili napěkném 3. místě. K významnému výročí byly vydány a prodávány pěkné kovové smaltované odznaky, jež zajistil člen výboru Jindřich Andrš.

 

1984

 

V e 14. oddílů skončil na 10. místě. Bylo založeno i „B“ mužstvo, aby se umožnilo mladým hráčům věnovat se kopané. Hraje 3. třídu a skončilo na předposledním místě. Dorostenecké družstvo si i v okresním přeboru vedlo velmi dobře. Umístilo se v tabulce na 3. místě. Žákovské družstvo bylo na tom – oproti předcházejícím soutěžím – velmi špatně. V rozehrané soutěži ho opustil trenér Josef Vít a jeho spolupracovník Jaroslav Kramář – pro pracovní zaneprázdnění a oddíl za ně žádnou náhradu nezískal. Žáci získali 9 bodů. Oddíl kopané vede Karel Běloch, ale duší tohoto sportu je nestor naší kopané Karel Vít, nositel zlatého odznaku Čs. fotbalového svazu.

 

1985

 

Naše sportoviště neslouží jen místním hráčům oddílu kopané, ale bývá propůjčováno i odborářským soutěžím pracujících. Letos to byla „Zlatá podkova“ Zemědělských novin. Červnové soutěže v kopané se zúčastnilo JZD Dětenice, JZD Netřebice, JZD Manětín a náš SZP Tišice. Zde se angažoval Jaroslav Kramář. Ten se obětavě také znovu ujal vedení žákovského družstva. Dorostenecké družstvo se letos umístilo na 2. místě v okresní soutěži. Naše B-mužstvo skončilo na posledním místě. Toto družstvo se skládá ze starších hráčů odcházejících z A-mužstva a jednak z mladých hráčů přicházejících z dorostu a sbírajících zkušenosti. Do vážné situace se dostalo A-mužstvo. V krajské soutěži se ze 14 oddílů umístilo na předposledním místě. Má před sebou zodpovědný úkol – poctivou přípravou a ukázněností se v jarní části soutěže dostat z pásma ohroženého sestupem. Na výroční schůzi oddílu kopané bylo kritizováno fandění některých diváků, které oddílu škodí. Je nutné dbát, aby chování diváků nebylo urážlivé a neslušné, ale aby povzbuzovalo k vyšší bojovnosti.

 

1986

 

Neúnavnému a svědomitému pracovníku zdejšího sportu, nositeli nejvyššího vyznamenání 4eskoslovenského fotbalového svazu – zlatého odznaku, Karlu Vítovi vyvstaly letos chmury na čele. Jeho oddíl kopané sestoupil z krajské soutěže do okresního přeboru, kde se v podzimní části umístil na 4.místě. Umístění dalších družstev: B družstvo – 8.místo, družstvo dorostu na 1.místě si zajistilo postup do krajské soutěže, ale postoupilo jej EMĚ Mělník – z finančních důvodů, pro daleké zájezdy a také proto, že většina dorostenců byla přeřazena do družstva dospělých. Nejmladší sportovci – družstvo žáků – skončilo na 6. místě. Obětavě je vedl p.Jaroslav Kramář.

 

1988

 

Oddíl kopané TJ Sokol Tišice uspořádal po skončení mistrovských soutěžních utkání v srpnu na oslavu 55. výročí vzniku kopané v naší obci fotbalový turnaj. Pozval k němu tato družstva: TJ Solidarita Praha, TJ Sokol Ovčáry a TJ Start Mlékojedy. Členové oddílu TJ Sokol Tišice vzorně upravili hrací plochu s trávníkem, který nám mnohé okolní kluby závidí, a dále na hřišti zřídili dva stánky s občerstvením pro hosty a návštěvníky turnaje. Oba stánky obětavě obsluhované dalšími členy oddílu se těšily velkému zájmu. U pokladny byly prodávány odznaky zdejšího klubu. Ty zajistil člen výboru p. Jindřich Andrš. Turnaj byl velice dobře organizačnš zajištěn. Místní podniky věnovaly pro vítěze a ostatní účastníky pěkné ceny: jeden pohár Předpěstírna zeleniny SZP, dva poháry Vetezinární asanační ústav.

 

1991

 

Oddíl kopané TJ Sokola Tišice zahájil přípravu již v únoru. Muži „A“ i „B“ se zúčastnili zimního turnaje v Libiši. V závěru fotbalové sezóny 1990/91 skončili Tišice na 4.místě v okresním přeboru mužů a v okresní soutěži žáků byli naši na 2.místě. Družstvo mužů se stalo letos vítězem Českého poháru okresu Mělník po dvou finálových zápasech s Čechií Kralupy (3:0, 0:2). Pro náš oddíl to kromě zisku vlastní trofeje znamenalo i finanční odměnu. Dne 3.srpna byl letní fotbalový turnaj – vítězem se stal Start Mlékojedy, druhý byl Sokol Byškovice, třetí Sokol Všetaty a naši poslední (loňský vítěz). Po odehrání podzimní sezóny 1991/92 byla tato situace: A-muži se umístili na pěkném 5. místě ze 14 účastníků – při aktivním skóre 26:24. Nejlepší střelec Mirek Brodský s 10 brankami. B-mužstvo v okresní soutěži 3.třídy na 9.místě ze 12 účastníků. Funkci trenéra převzal pro A-mužstvo dlouholetý člen TJ Pavel Bárta – dobrá kvalifikace, obětavost a cenné zkušenosti.

 

 

2013

 

 

 

Ohlasy na oslavy 80. výročí fotbalu v Tišicích

http://melnicky.denik.cz/fotbal_region/obrazem-spartanky-uhnaly-starou-gardu-tisic-20130922.html  

 Další várka fotek z oslav zde

http://kolasrumem.rajce.idnes.cz/80.let_fotbalu

 2015

Mužstvo na podzim 2015 převzal staronový trenér Radek Zámečník a po skvostné sezóně, kdy tým nepoznal ve 30 utkáních chuť porážky, dovedl Tišice do 1.B třídy. Nejlepším střelcem celé sezóny okresního přeboru se pak stal Tomáš Prejzek, který nastřílel neuvěřitelných 38 branek

 

#

 

  Tým

 

 

Z

 

V

 

VP

 

PP

 

P

 

Skóre

 

B

 

 

1.

 

  TJ Sokol Tišice

 

 

30

 

25

 

3

 

2

 

0

 

117:27

 

83

 

 

2.

 

  SK Slavia Velký Borek

 

 

30

 

19

 

1

 

5

 

5

 

80:34

 

64

 

 

3.

 

  SK Mšeno

 

 

30

 

14

 

5

 

4

 

7

 

83:68

 

56

 

 

4.

 

  FK Pšovka Mělník B

 

 

30

 

17

 

2

 

0

 

11

 

85:73

 

55

 

 

5.

 

  SK Vojkovice

 

 

30

 

16

 

2

 

1

 

11

 

84:39

 

53

 

 

6.

 

  Sokol Libiš B

 

 

30

 

13

 

4

 

2

 

11

 

63:44

 

49

 

 

7.

 

  FK Vysoká

 

 

30

 

18

 

1

 

0

 

11

 

101:64

 

47

 

 

8.

 

  SK Viktorie Všestudy

 

 

30

 

14

 

2

 

1

 

13

 

55:47

 

47

 

 

9.

 

  Sokol Dolní Beřkovice

 

 

30

 

12

 

1

 

1

 

16

 

46:81

 

39

 

 

10.

 

  TJ Sokol Obříství

 

 

30

 

9

 

3

 

3

 

15

 

44:61

 

36

 

 

11.

 

  AFK Hořín

 

 

30

 

10

 

2

 

2

 

16

 

49:70

 

36

 

 

12.

 

  TJ Sokol Horní Počaply

 

 

30

 

10

 

0

 

3

 

17

 

54:94

 

33

 

 

13.

 

  LIAZ Vehlovice

 

 

30

 

9

 

0

 

3

 

18

 

60:83

 

30

 

 

14.

 

  AFK Veltrusy

 

 

30

 

8

 

2

 

2

 

18

 

50:97

 

30

 

 

15.

 

  FK Kralupy 1901

 

 

30

 

8

 

2

 

0

 

20

 

35:87

 

28

 

 

16.

 

  TJ Sokol Dolany

 

 

30

 

7

 

1

 

2

 

20

 

62:99

 

25